Archiv autora: admin

Jak se objednat k vyšetření?

V akutních případech je možné se dostavit bez objednání. V ostatních případech je vhodnější se telefonicky objednat. V případě nutnosti je samozřejmě také možné zavolat a změnit již dohodnutý termín vyšetření.

MUDr. Hana Pauková

Odborná lékařka specializující se především na alergologii a imunologii. Po absolvování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy působila v průběhu své dlouholeté praxe také v kladenské nemocnici mimo jiné jako zástupkyně primáře. Toto působení jí umožňuje vnímat obtíže pacientů ze širšího pohledu a zvolit tak vždy nejvhodnější způsob léčení s komplexním přístupem k daným obtížím. Svou odbornost průběžně doplňuje a rozšiřuje o nejnovější poznatky z oboru na odborných seminářích a stážích doma i v zahraničí.

MUDr. Barbora Ouředníková

Lékařka, která po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy působila v nemocničním prostředí, a nyní své zkušenosti aplikuje v rámci soukromé alergologicko-imunologické praxe. Specializuje se na dospělé i dětské pacienty a je pro ni typická jedinečná schopnost empatie, kterou využívá při indikaci a léčení pacientů s nejrůznějšími alergologickými obtížemi. V průběhu své praxe získala zkušenosti také ze souvisejících medicínských oborů, které nyní zúročuje ve schopnosti komplexního pohledu na obtíže svých pacientů.

Alergie na hmyz

Vyšetření je zaměřené na zjištění alergie spojené s bodnutím hmyzem. Nejčastěji jde o bodnutí včelou nebo vosou. Méně časté jsou pak alergie spojené s bodnutím jiným druhem hmyzu. Příznakem alergické reakce mohou být silné otoky kůže nebo sliznic spojené následně s dalšími komplikacemi.

Alergie na pyly trav a stromů

Jeden z nejčastějších případů při jehož vyšetření zjišťujeme citlivost na různé alergeny, které se do těla dostávají dýchacím ústrojím ve formě pylu. Příznakem alergie je nejčastěji alergická rýma nebo alergický zánět spojivek. Dále také může jít o otoky sliznic, pocit ucpaného nosu nebo mnohačetné kýchání.

Alergie na zvířata

S pomocí tohoto vyšetření zjišťujeme alergické reakce, které jsou spojené s kontaktem se zvířaty. Nejčastěji jde o obtíže jejichž příčinou jsou zvířecí chlupy, které pronikají skrz dýchací ústrojí do těla a způsobují astmatický záchvat, který se projevuje dušností a dráždivým chronickým kašlem. Mohou se objevit také otoky sliznic a tvorba