Archiv pro rubriku: naši lékaři

MUDr. Hana Pauková

Odborná lékařka specializující se především na alergologii a imunologii. Po absolvování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy působila v průběhu své dlouholeté praxe také v kladenské nemocnici mimo jiné jako zástupkyně primáře. Toto působení jí umožňuje vnímat obtíže pacientů ze širšího pohledu a zvolit tak vždy nejvhodnější způsob léčení s komplexním přístupem k daným obtížím. Svou odbornost průběžně doplňuje a rozšiřuje o nejnovější poznatky z oboru na odborných seminářích a stážích doma i v zahraničí.

MUDr. Barbora Ouředníková

Lékařka, která po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy působila v nemocničním prostředí, a nyní své zkušenosti aplikuje v rámci soukromé alergologicko-imunologické praxe. Specializuje se na dospělé i dětské pacienty a je pro ni typická jedinečná schopnost empatie, kterou využívá při indikaci a léčení pacientů s nejrůznějšími alergologickými obtížemi. V průběhu své praxe získala zkušenosti také ze souvisejících medicínských oborů, které nyní zúročuje ve schopnosti komplexního pohledu na obtíže svých pacientů.