MUDr. Barbora Ouředníková

Lékařka, která po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy působila v nemocničním prostředí, a nyní své zkušenosti aplikuje v rámci soukromé alergologicko-imunologické praxe. Specializuje se na dospělé i dětské pacienty a je pro ni typická jedinečná schopnost empatie, kterou využívá při indikaci a léčení pacientů s nejrůznějšími alergologickými obtížemi. V průběhu své praxe získala zkušenosti také ze souvisejících medicínských oborů, které nyní zúročuje ve schopnosti komplexního pohledu na obtíže svých pacientů.