Archiv pro rubriku: vyšetření

Alergie na hmyz

Vyšetření je zaměřené na zjištění alergie spojené s bodnutím hmyzem. Nejčastěji jde o bodnutí včelou nebo vosou. Méně časté jsou pak alergie spojené s bodnutím jiným druhem hmyzu. Příznakem alergické reakce mohou být silné otoky kůže nebo sliznic spojené následně s dalšími komplikacemi.

Alergie na pyly trav a stromů

Jeden z nejčastějších případů při jehož vyšetření zjišťujeme citlivost na různé alergeny, které se do těla dostávají dýchacím ústrojím ve formě pylu. Příznakem alergie je nejčastěji alergická rýma nebo alergický zánět spojivek. Dále také může jít o otoky sliznic, pocit ucpaného nosu nebo mnohačetné kýchání.

Alergie na zvířata

S pomocí tohoto vyšetření zjišťujeme alergické reakce, které jsou spojené s kontaktem se zvířaty. Nejčastěji jde o obtíže jejichž příčinou jsou zvířecí chlupy, které pronikají skrz dýchací ústrojí do těla a způsobují astmatický záchvat, který se projevuje dušností a dráždivým chronickým kašlem. Mohou se objevit také otoky sliznic a tvorba

Vyšetření alergie na jídlo a mnohé další

Toto vyšetření je zaměřené na zjištění citlivosti na určité typy potravin. Typicky může jít například o mléko, vejce, pšeničnou mouku, ořechy a některé typy ovoce nebo zeleniny. Typické Příznaky jsou kožní reakce, reakce dýchacích cest nebo trávicího systému.